Меню

Про компанію Інформація для акціонерів та стейкхолдерів Екологія Фармаконагляд Контакти

Екологія

Захист природного середовища

АТ «Галичфарм» у своїй виробничій діяльності прагне дотримуватись концепції сталого розвитку, а саме: забезпечити захист навколишнього природного середовища, удосконалювати виробничі та управлінські процеси, раціонально та економно використовувати природні ресурси.

З цією метою на підприємстві впроваджена та функціонує з 2006 року система екологічного керування відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 14001.

Зобов’язання, щодо охорони довкілля викладені в екологічній політиці підприємства, яка затверджена вищим керівництвом в 2017 році.

В рамках Екологічної політики АТ «Галичфарм» зобов’язується:

  • Запобігати та знижувати негативний вплив на довкілля.
  • Дотримуватись екологічного законодавства на підприємстві.
  • Управляти відходами виробництва для їх максимальної утилізації та мінімізації шкоди довкіллю.
  • Забезпечувати сприятливу екологічну ситуацію навколо підприємства (в житловій та парковій зоні).
  • Визначати та враховувати ризики, які можуть мати негативний вплив на довкілля та потенційні надзвичайні ситуації.
  • Підвищувати обізнаність персоналу підприємства в галузі охорони навколишнього середовища.
  • Покращувати систему екологічного менеджменту, шляхом її використання, як частини загальної системи управління підприємством.

Дана політика визначає основні напрямки нашої діяльності в галузі охорони довкілля, доводиться до всіх співробітників підприємства та доступна для споживачів, постачальників, підрядників, акціонерів і суспільства в цілому.

Сертифікат

АТ «Галичфарм» володіє сертифікатом № 014-17-СЕУ-Львів, що засвідчує впровадження та використання підприємством системи екологічного керування відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування».

На підприємстві постійно реалізуються заходи по зменшенню впливу на довкілля. Впроваджено повторне використання та переробку ресурсів. Наприклад, за результатами 2017 року передано на утилізацію: плівки поліетиленової – 4,5 т, склобою – 56,8 т, макулатури – 102,9 т, металобрухту – 46,5 т, відпрацьованих мастил – 2,7 т.

В 2017 році проведено модернізацію витяжних систем і очисних споруд Таблетного цеху, що дозволило зменшити загальний валовий викид забруднюючих речовин від Таблетного цеху на 70%.

Також увага приділяється підвищенню еко-свідомості та еко-культури працівників. Для цього на підприємстві постійно проводяться навчальні заходи на екологічну тематику.

Природоохоронна діяльність на АТ «Галичфарм» є невід’ємною частиною процесу виробництва лікарських засобів.